Forløb til unge

Kære unge eller forældre til en ung
Er du særlig sensitiv?

Er du i uønsket stilstand og dårlig trivsel?
Oplever du, at dit barn eller dit unge menneske er i nedadgående trivsel.

I min klinik har jeg gode erfaringer med at dæmpe angst hos unge helt ned til 11 år. Angst viser sig i mange udtryksformer. Social angst, eksamensangst, angst for kørekort,  søvnbesvær eller uro i kroppen. Det kan også give angst at være klemt i mellem voksenproblemer som skilsmisse, misbrug, depression, dødsfald m.m.
Oplever du en opgivenhed i dit sind, koncentrationsbesvær og uønsket unaturlig træthed? Så kan et healingsforløb hos mig være en mulighed for dig. Her bliver det hele menneske set og imødekommet.
Du får en forståelse for, hvorfor du reagerer som den gør, og hvorfor din krop gør det, den gør.

Du vil få mulighed for at komme i bedre trivsel, mindske angsten og få redskaber til at få mere lethed ind i dit sind og i dit liv.

De unge jeg har haft i healings- og samtaleforløb oplever at blive mere udadvendte. De får en større forståelse for reaktionsmønstre, får bedre humør, sover bedre og begynder at tage ansvar for deres egen trivsel.

Det er desuden min klare overbevisning og erfaring, at når forældrene tager aktivt del i forløbet, så vil den unge også tage mere ansvar og der vil udviklingen være størst.